Disclaimer

Deze website (www.your-concept.biz) wordt beheerd door Your Concept BV.

Your Concept BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s die
door externe links beschikbaar zijn.
Your Concept BV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,
merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde
informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het
downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk
gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Your Concept BV, over te nemen, te vermenigvuldigen
of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Your Concept BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten
aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Your Concept BV geen enkele
aansprakelijkheid wat betreft

 1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang
  of het gebruik van deze website,
 2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
 3. het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van
  informatie die via de website of per e-mail aan Your Concept BV wordt
  gezonden of aan u wordt gezonden,
 4. het verlies van gegevens,
 5. downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar
  wordt gesteld, of
 6. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Your Concept BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze
website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen
zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling
om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen
op de hoogte geraakt.