Over yourConcept

YourConcept beschikt over een schat aan (new) business development ervaring. Dankzij ons netwerk kunnen we je idee snel omzetten in substantiële meerwaarde – met als doel duurzame significante groei en/of een succesvolle overname.

Onze expertise behelst onder meer:

  • Concept development
  • Product development
  • Business planning
  • Multi Channel Business Modelling (Supply Chain & Strategy)
  • Revenue Modelling
  • Business Legal
  • Market development (focus op Latin America, Africa, Australia and South East Asia).

Mocht het nodig zijn om diepere investeringen te doen, dan hebben we contacten om aan venture capital te komen.

Betaal geen leergeld

Gebruik onze expertise op het vlak van (New) Business Development. Gebruik ons netwerk om de waarde van je onderneming snel en effectief te verhogen.
yourConcept is bij uitstek een partner voor innovatieve partijen met een duidelijke pioniersgeest.

No cure No Pay

Onze filosofie is no cure no pay. We delen onze expertise met je niet op basis van traditionele ‘uurtje factuurtje’, maar op basis van de geboekte resultaten.